HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

*** Các bước mua hàng trên Website:

1. Tìm kiếm sản phẩm


2. Chọn sản phẩm


3. Kiểm tra thông tin sản phẩm


4. Xác nhận giỏ hàng


5. Nhập email
6. Nhập thông tin giao hàng


7. Chọn phương thức thanh toán


8. Đặt hàng


9 .Nhận thông báo xác nhận đơn hàng